تماس با ما

شرکت دنیای سه بعدی من تولید کننده انواع بالبینگ و تندیس های نوری است که این نوع از تندیس ها که همچنین به نام چراغ خواب سه بعدی شناخته میشود دارای طرح بندی های گوناگون و مختلفیست و از این رو برای همه علایق و سلیقه های مختلف کاربرد داشته و میتواند نیاز به یک چراغ خواب زیبا و در عین حال با طرح بندی زیبا را برای همگان مرتفع سازد از این رو شرکت دنیای سه بعدی من توانسته بخشی از نیاز بارزا به این محصول کاربردی و زیبا را مرتفع ساخته و برای این محصول زیبا و کاربر پسند ایده های گوناگون و مختلفی را پیاده سازی نماید.